ISLAM

islam

ISLAM bukan cuma IMAN, tapi ISLAM adalah AMAL atas ILMU yang telah ALLAH “titipkan” kepada kita, untuk lebih mengenal Allah Sang Pencipta kita.

ISLAM buka cuma SIMBOL-SIMBOL, tapi ISLAM adalah Kreatifitas Akhlak untuk menjadi Representatif Tentang Ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga benar-benar menjadi Rahmatan bagi makhluk apapun disekeliling dia berada. Continue reading…

Celaan Orang Munafiq Atas Orang Yang Bersedekah

sedekah

Alloh سبحانه وتعالى berfirman,

“(Orang munafiq) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafiq itu menghina mereka. Alloh akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih.” Continue reading…

Mengapa Allah Mengabulkan Keinginan Orang Kafir

doa-orang-kafir

Beberapa malaikat mendapat tugas dari اَللّهُ سبحانه وتعالى. Dua Malaikat yang sedang turun dari langit bertemu di perjalanan. “Aku turun ke dunia untuk suatu urusan yang aneh. اَللّه memerintahku untuk menggagalkan sesuatu yang telah lama diangan-angankan oleh seorang Waliyullah (Kekasih اَللّه). Ia pun kemudian mati tanpa merasakan yang diidam-idamkannya!”. Kata Malaikat pertama. Continue reading…